Trang chủ Khoa giáo
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư
24/06/2019 10: 25:00
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của...
Công văn tăng cường tuyên truyền, triển khai, tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh giáo dục ĐH, GDNN năm 2019
20/05/2019 09: 20:00
Công văn tăng cường tuyên truyền, triển khai, tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, kỳ thi...
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
10/04/2017 15: 00:00
Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII
30/03/2017 11: 00:00
Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
06/12/2016 10: 00:00
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý...
Kê hoạch số 34-KH/TU ngày 30/5/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh
03/06/2016 11: 00:00
Kế hoạch Tổng kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 05/5/2012 về phát triển khoa học...
Hướng dẫn sô 04-HD/BTG ngày 11/4/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, quán triệt, triển khai Kết luận số 118-KL/TW, Kết luận số 119-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban bí thư
03/06/2016 10: 00:00
Công văn số 136-CV/BTG ngày 04/5/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai Tháng hành động vì trẻ em 2016
03/06/2016 10: 00:00
Công văn số 67-CV/BTG ngày 10/3/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy v/v đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy
03/06/2016 10: 00:00
Công văn số 108-CV/BTG ngày 11/4/2016 v/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh
03/06/2016 10: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 766
Đã truy cập: 2839892