Trang chủ Khoa giáo
Thông báo hội nghị giao ban các ngành khối khoa giáo 6 tháng đầu năm 2015
02/06/2015 09: 00:00
Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khoá của học sinh, sinh viên năm 2015
02/06/2015 09: 00:00
Kế hoạch số 10-KH/BTG về bồi dưỡng chính trị hè năm 2015
02/06/2015 09: 00:00
Kế hoạch số 10-KH/BTG về bồi dưỡng chính trị hè năm 2015
02/06/2015 09: 00:00
Hướng dẫn số 05-HD/BTG của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
15/05/2015 16: 00:00
Hướng dẫn số 03-HD/BTG về sơ kết, đánh giá kết quả 03 thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh
16/04/2015 16: 00:00
Công văn số 98-CV/BTG về đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 12-Ctr/TU của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW
27/03/2015 17: 00:00
Công văn số 44-CV/BTG về việc xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư
04/02/2015 16: 00:00
Công văn số 24-CV/BTG về việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gửi thư cho cán bộ ngành Y tế
20/01/2015 15: 00:00
Chương trình công tác khoa giáo năm 2015
24/12/2014 14: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 722
Đã truy cập: 1990048