Trang chủ Khoa giáo
Công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III
24/09/2019 15: 18:00
Công văn báo cáo đánh giá hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, trạm y tế và các thiết chế về văn hoá thể thao, thông tin của xã, phường thị trấn
13/09/2019 08: 11:00
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tuc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X
02/08/2019 16: 41:00
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
02/08/2019 16: 36:00
Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019 cho giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên
24/06/2019 10: 30:00
Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019 cho giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo...
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư
24/06/2019 10: 25:00
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của...
Công văn tăng cường tuyên truyền, triển khai, tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh giáo dục ĐH, GDNN năm 2019
20/05/2019 09: 20:00
Công văn tăng cường tuyên truyền, triển khai, tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, kỳ thi...
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
10/04/2017 15: 00:00
Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII
30/03/2017 11: 00:00
Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
06/12/2016 10: 00:00
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 753
Đã truy cập: 1990079