Trang chủ Khoa giáo
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tuc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X
02/08/2019 16: 41:00
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
02/08/2019 16: 36:00
Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019 cho giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên
24/06/2019 10: 30:00
Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2019 cho giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo...
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư
24/06/2019 10: 25:00
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của...
Công văn tăng cường tuyên truyền, triển khai, tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh giáo dục ĐH, GDNN năm 2019
20/05/2019 09: 20:00
Công văn tăng cường tuyên truyền, triển khai, tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, kỳ thi...
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
10/04/2017 15: 00:00
Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII
30/03/2017 11: 00:00
Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
06/12/2016 10: 00:00
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý...
Kê hoạch số 34-KH/TU ngày 30/5/2016 của Tỉnh ủy Quảng Ninh
03/06/2016 11: 00:00
Kế hoạch Tổng kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 05/5/2012 về phát triển khoa học...
Công văn số 108-CV/BTG ngày 11/4/2016 v/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh
03/06/2016 10: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1171
Đã truy cập: 978749