Trang chủ Khoa giáo
Hướng dẫn tuyên truyển thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
20/08/2020 11: 02:00
Giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020
15/07/2020 17: 31:00
Sáng 13/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm...
Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
02/07/2020 08: 34:00
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 03/6/2020 của Tỉnh ủy
16/06/2020 17: 11:00
Thông báo hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020
08/06/2020 17: 14:00
Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 13/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020"
07/04/2020 16: 22:00
Giao ban công tác khoa giáo 6 tháng cuối năm 2019
28/11/2019 10: 04:00
Ngày 27/11/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng cuối...
Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khoá XI
24/10/2019 10: 49:00
Công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III
24/09/2019 15: 18:00
Công văn báo cáo đánh giá hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, trạm y tế và các thiết chế về văn hoá thể thao, thông tin của xã, phường thị trấn
13/09/2019 08: 11:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 542
Đã truy cập: 1733530