Trang chủ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
SỰ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA TRONG CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ
26/11/2019 15: 32:00
(TG) - Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm từ...
Lợi dụng bất ổn ở Hồng Kông để xuyên tạc, kích động chống phá Việt Nam
25/11/2019 16: 57:00
Lợi dụng vào tình hình bất ổn ở ở Hồng Kông, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản...
QUỐC HỘI VIỆT NAM LÀ QUỐC HỘI DÂN CHỦ, CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
25/11/2019 14: 13:00
QĐND - Cứ đến dịp Quốc hội họp, đâu đó lại xuất hiện một vài giọng điệu đả kích, cho rằng: "Quốc...
Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để chống phá
13/11/2019 10: 43:00
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới...
Nhận dạng những biểu hiện cụ thể, mới nảy sinh hiện nay của các quan điểm sai trái, thù địch với Cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng
04/11/2019 08: 51:00
Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản
30/10/2019 09: 02:00
Bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản là những thói hư tật xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã...
Hướng dẫn nội dung chương trình và quy trình kiểm tra, đánh giá nhận thức học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng
11/10/2019 16: 50:00
VẠCH TRẦN, LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
20/09/2019 16: 24:00
Trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chống phá...
50 năm thực hiện Di chúc của Bác và những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam
02/08/2019 15: 07:41
(ĐCSVN) - Thực hiện bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng,...
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới và khả năng "tự đề kháng" khi tham gia mạng xã hội
01/08/2019 09: 52:00
Hãy là người sử dụng MXH thông thái và bản lĩnh để mỗi trang MXH của cá nhân như là một kênh thông...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 690
Đã truy cập: 1990016