Trang chủ Tư tưởng, tấm gương, phong cách HCM
50 năm thực hiện Di chúc của Bác và những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam
02/08/2019 15: 07:41
(ĐCSVN) - Thực hiện bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng,...
Hướng dẫn, Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người ( 02/9/1969-02/9/2019)
26/06/2019 14: 21:00
Tài liệu học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
01/03/2019 10: 25:00
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn Tài liệu học tập Chuyên đề năm...
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
31/01/2019 09: 18:00
Ngày 25/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 254-KH/TU về hoach tập và làm theo tư...
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
31/01/2019 09: 18:00
Ngày 25/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 254-KH/TU về hoach tập và làm theo tư...
Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
05/04/2018 15: 55:00
Phong cách lãnh đạo, quản lý của một người được hình thành và hoàn thiện qua trải nghiệm, rèn luyện...
Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác
26/03/2018 09: 58:00
Ngày 30/1/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 165-KH/TU về triển khai...
Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
12/03/2018 09: 48:00
Ngày 30/1/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 165-KH/TU về triển khai...
Các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
12/05/2017 11: 00:00
Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
15/02/2017 10: 00:00
Một trong những công lao vĩ đại nhất của Hồ Chí Minh đối với cách mạng nước ta là sáng lập, lãnh...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1169
Đã truy cập: 978747