Trang chủ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 5/2020
29/04/2020 17: 06:00
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
08/03/2020 06: 15:00
Trong thời gian qua, với sự nỗ lực, của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai đồng bộ, chủ...
Bản tin Sinh hoạt chi bộ tháng 02/2020
31/01/2020 16: 01:00
SỰ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA TRONG CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ
26/11/2019 15: 32:00
(TG) - Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm từ...
Lợi dụng bất ổn ở Hồng Kông để xuyên tạc, kích động chống phá Việt Nam
25/11/2019 16: 57:00
Lợi dụng vào tình hình bất ổn ở ở Hồng Kông, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản...
QUỐC HỘI VIỆT NAM LÀ QUỐC HỘI DÂN CHỦ, CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
25/11/2019 14: 13:00
QĐND - Cứ đến dịp Quốc hội họp, đâu đó lại xuất hiện một vài giọng điệu đả kích, cho rằng: "Quốc...
Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để chống phá
13/11/2019 10: 43:00
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới...
Nhận dạng những biểu hiện cụ thể, mới nảy sinh hiện nay của các quan điểm sai trái, thù địch với Cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng
04/11/2019 08: 51:00
Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản
30/10/2019 09: 02:00
Bệnh công thần, kiêu ngạo cộng sản là những thói hư tật xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đã...
Hướng dẫn nội dung chương trình và quy trình kiểm tra, đánh giá nhận thức học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng
11/10/2019 16: 50:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 23
Đã truy cập: 1333695