Trang chủ Tư liệu về Bác
Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
24/12/2016 09: 00:00
Kế hoạch số 84- KH/TU ngày 04/11/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
28/11/2016 11: 00:00
Một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
28/11/2016 11: 00:00
Hướng dẫn số 15-HD/BTG ngày 24/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Một số nội dung cụ thể thực...
Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
01/10/2016 10: 00:00
Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
23/08/2016 12: 00:00
Ngày 19-8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể...
Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
30/07/2016 10: 00:00
Bác Hồ với cuộc tổng tuyển cử đầu tiên
14/12/2015 11: 00:00
Ngày 8/9/1945, sau ngày tuyên bố độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 14, quyết định tổ...
Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
23/03/2015 10: 00:00
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
26/01/2015 16: 00:00
Hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
26/01/2015 16: 00:00
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 762
Đã truy cập: 1990088