Trang chủ Thông tin đối ngoại
Tài liệu sinh hoạt chi bộ 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ
04/09/2014 11: 00:00
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
28/08/2014 16: 00:00
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
18/08/2014 14: 00:00
Ngày 16/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số Số 129-HD/BTGTW về việc tuyên...
Một số kinh nghiệm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong những năm qua và gợi ý cho thời gian tới
18/07/2014 11: 00:00
Chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2014 của Bộ phận giúp việc BTV Tỉnh ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
27/03/2014 16: 00:00
Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
27/01/2014 11: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 77- KH/TU, ngày 24/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chuyên đề...
Kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm ”
03/01/2014 09: 00:00
Công văn số 683 về việc Khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
03/01/2014 09: 00:00
Hướng dẫn số 17 HD/BTG- Hướng dẫn chi bộ sinh hoạt theo chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
03/01/2014 09: 00:00
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
13/11/2013 09: 00:00
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 744
Đã truy cập: 2667617