Trang chủ Thông tin đối ngoại
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
07/03/2019 08: 45:00
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
28/02/2018 16: 22:00
Kế hoạch số 156-KH/TU, ngày 30/1/2018học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
09/05/2017 09: 00:00
Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 27/3/2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
24/12/2016 09: 00:00
Hướng dẫn số 15-HD/BTG, ngày  24/11/2016 một số nội dung cụ thể thực hện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày...
Kế hoạch số 84- KH/TU ngày 04/11/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
28/11/2016 11: 00:00
Kế hoạch số  84- KH/TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016...
Một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
28/11/2016 11: 00:00
Hướng dẫn số 15-HD/BTG ngày 24/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Một số nội dung cụ thể thực...
Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
01/10/2016 10: 00:00
Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
23/08/2016 12: 00:00
Ngày 19-8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể...
Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
30/07/2016 10: 00:00
Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến
04/05/2016 15: 00:00
Ngày 29/4/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 367-CV/BTGTW, hướng dẫn các tỉnh...
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 358
Đã truy cập: 1040978